Privacybeleid

Hanse Staalbouw, gevestigd aan De Weel 13 4306 NV Nieuwerkerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

De Weel 13
4306 NV Nieuwerkerk
Telefoon +31111641333
https://www.hansestaalbouw.nl

Functionaris Gegevensbescherming:

Marlinde Eichler
meichler@hansestaalbouw.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hanse Staalbouw verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via meichler@hansestaalbouw.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hanse Staalbouw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Hanse Staalbouw neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hanse Staalbouw) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hanse Staalbouw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hanse Staalbouw verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hanse Staalbouw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om deze website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat wij na kunnen gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht.

Wij gebruiken deze data alleen geaggregeerd en kunnen deze niet herleiden tot een pc of individu. Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser.

Deze website maakt gebruik van diverse soorten cookies

Cookies die mogelijk gebruikt worden op deze site.

Cookiebron
Een cookiebron plaatst minimaal 1 maar vaak meerdere cookies. De namen van de cookies staan links onder de bron.

Youtube Doel
VISITOR_INFO1_LIVE cookie
PREF cookie
Een ingesloten Youtube-video verzamelt bezoekersinformatie en aangepaste voorkeurinstellingen.

 

Vimeo Doel
__utma cookie
__utmb cookie
__utmc cookie
__utmz cookie
Een ingesloten VIMEO-video verzamelt zelf via Google Analytics inzicht in het surfgedrag.

 

Google Analytics Doel
__utma cookie
__utmb cookie
__utmc cookie
__utmz cookie
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt de klant inzage in haar websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan de klant de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Wij kunnen niet zien wie (welke pc) onze website bezoekt.

 

Google Maps Doel
NID cookie
PREF cookie
SNID cookie
Met behulp van Google Maps wordt op de contactpagina gedetailleerde informatie over de locatie van de organisatie getoond.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hanse Staalbouw en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@hansestaalbouw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hanse Staalbouw wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hanse Staalbouw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@hansestaalbouw.nl