Over Hanse Staalbouw

Certificeringen

De ontwikkelingen in de staalbouwbranche staan niet stil en wij ook niet! Om ons blijvend te professionaliseren en de kwaliteit van ons werk hoog te houden volgen de medewerkers van Hanse Staalbouw deze ontwikkelingen op de voet. En, daar waar mogelijk, certificeren we ons voor uiteenlopende zaken. Ook zien we hierin onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en stellen we ons beschikbaar als leer- en stagebedrijf.

Hieronder een overzicht van onze certificeringen:

NEN-EN 1090-1

Doordat wij in het bezit zijn van het NEN-EN 1090-1 certificaat, zijn wij bevoegd een CE-conformiteitsverklaring af te geven op onze vervaardigde staalconstructies. Het certificaat geeft aan dat de geleverde producten voldoen aan de daarvoor wettelijk geldende kwaliteitseisen.


ISO 3834-2

ISO 3834 betreft de certificering van het laskwaliteitssysteem, wij beschikken over het certificaat in de hoogste klasse binnen de ISO 3834, klasse 2. Hiermee voldoen wij aan alle kwaliteitseisen op het gebied van lastechnische werkzaamheden. Er werken bij ons bedrijf dan ook alleen gekwalificeerde lassers volgens norm EN 287/ISO9606-1. Onze lasprocedures voldoen aan ISO15614-1.


VCA**

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. VCA is bedoeld om medewerkers veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. Wij beschikken over de VCA**, sinds begin 2014 zijn wij weer opnieuw voor drie jaar gecertificeerd.


Keurmeester

Om veilig te werken is onder andere veilig en goed materieel nodig. Wij beschikken over een interne keuringsdienst, die zorg draagt voor keuring van de elektrische arbeidsmiddelen, ladders, trappen en rolsteigers volgens de geldende normen NEN 3140 en NEN 2484. Voor alle keuringen geldt dat keuringsdata goed worden gehanteerd. Veiligheid staat hoog in het vaandel bij Hanse Staalbouw.


Erkend Leerbedrijf

Ook voor Hanse Staalbouw zal het in de toekomst steeds moeilijker worden om goed technisch geschoold personeel te kunnen vinden. Dat komt ondermeer doordat steeds minder jongeren voor techniek kiezen. We zien het daarom als maatschappelijke plicht ons als leerbedrijf en stagebedrijf beschikbaar te stellen om jongeren kennis te laten maken met de ‘echte wereld van de techniek’. Ook voor andere opleidingen proberen wij leerwerktrajecten (BBL) en stageplaatsen beschikbaar te stellen.

De jeugd heeft de toekomst en zo zijn we beter voorbereid op de toekomst!

Door Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsbewijs (SBB) zijn wij voor diverse opleidingen erkend als leerbedrijf, zoals o.a. voor de opleiding Allround Constructiewerker en Technicus Engineering, maar ook voor bijvoorbeeld Commercieel Medewerker.